Prawidłowa segregacja odpadów

Prawidłowa segregacja odpadów

Wraz z początkiem 2020 roku zmieniają się zasady segregacji odpadów – od teraz mamy je dzielić na 5 frakcji. Osobne pojemniki będą miały: metale i tworzywa sztuczne, papier, szkło, bioodpady, odpady zmieszane. Korzyści wynikające z selektywnej zbiórki odpadów...