Wraz z początkiem 2020 roku zmieniają się zasady segregacji odpadów – od teraz mamy je dzielić na 5 frakcji. Osobne pojemniki będą miały: metale i tworzywa sztuczne, papier, szkło, bioodpady, odpady zmieszane.

Korzyści wynikające z selektywnej zbiórki odpadów

Odpady komunalne zebrane w sposób selektywny mogą być kierowane bezpośrednio do recyklerów.
Im większa ilość pozyskanych surowców wtórnych, tym w gminie powstaje mniejsza ilość strumienia odpadów zmieszanych, co gwarantuje niższe koszty gminy w procesie ich zagospodarowania w instalacjach komunalnych.

Surowce wtórne posiadają rynkową wartość uzależnioną od uzyskanego stopnia czystości.
Ich sprzedaż przynosi wymierną korzyść gminom, gdyż przekłada się na mniejsze opłaty pobierane od mieszkańców za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Mieszkańcy widząc ekologiczną i ekonomiczną korzyść, mobilizują się do skuteczniejszego segregowania odpadów.

Skuteczna segregacja odpadów komunalnych chroni środowisko
Wysegregowane frakcje odpadów, uzyskane w drodze selektywnej zbiórki, stanowią cenne źródło surowców, które zostaną poddane recyklingowi.

Gdzie wyrzucić te odpady? Co do którego pojemnika? Przygotowaliśmy dla Was instrukcję.

Pojemnik na papier

Niebieski: kontener, pojemnik, worek.

Wrzucamy:

 • opakowania z papieru i tektury
 • gazety, czasopisma i ulotki
 • zeszyty
 • papier biurowy
 • kartony, torby papierowe

Nie wrzucamy:

 • odpadów higienicznych, np. ręczników papierowych i zużytych chusteczek, pieluch, podpasek
 • kartonów po mleku i napojach
 • papieru lakierowanego i powleczonego folią
 • zanieczyszczonego papieru
 • papierowych worków po nawozach i materiałach budowlanych

Pojemnik na metale i tworzywa sztuczne

Żółty: kontener, pojemnik, worek.

Wrzucamy:

 • butelki z tworzyw sztucznych
 • opakowania z tworzyw sztucznych, torebki, worki foliowe
 • kartony po mleku i sokach (TETRAPAK)
 • puszki
 • folię aluminiową
 • opakowania po środkach czystości, kosmetykach

Nie wrzucamy:

 • zużytych baterii i akumulatorów
 • opakowań po farbach, lakierach i olejach
 • plastikowych zabawek
 • części samochodowych
 • zużytego sprzętu elektronicznego i AGD
 • artykułów wykonanych z połączenia tworzywa sztucznego i gumy

Pojemnik na szkło

Zielony: kontener, pojemnik, worek.

Wrzucamy:

 • butelki po napojach i żywności
 • słoiki bez metalowych nakrętek
 • szklane opakowania po kosmetykach

Nie wrzucamy:

 • ceramiki, doniczek, porcelany
 • szkła okularowego, żaroodpornego i hartowanego
 • zniczy z zawartością wosku
 • żarówek, świetlówek i reflektorów
 • szklanych opakowań po lekach, rozpuszczalnikach i olejach
 • luster i szyb okiennych

Pojemnik na bioodpady

Brązowy: kontener, pojemnik, worek.

Wrzucamy:

 • resztki warzyw i owoców
 • gałęzie drzew i krzewów
 • skoszoną trawę, liście, kwiaty
 • trociny i korę drzew

Nie wrzucamy:

 • ziemi i kamieni
 • popiołu z węgla kamiennego
 • impregnowanego drewna
 • mięsa
 • odchodów zwierzęcych
 • zużytych olejów jadalnych
 • płyt wiórowych i pilśniowych
 • leków

Pojemnik na odpady zmieszane

Czarny: kontener, pojemnik, worek.

Wrzucamy:

 • zwierzęce odpady kuchenne: resztki mięsa, kości, skóry
 • skorupki od jajek
 • pieluszki jednorazowe
 • zanieczyszczony papier
 • ceramikę i tekstylia
 • odchody zwierzęce
 • popiół (zimny)
 • zwykłe żarówki żarnikowe

Nie wrzucamy:

 • baterii
 • pozostałych żarówek i świetlówek
 • lamp neonowych fluorescencyjnych i rtęciowych
 • farb i resztek lakierów
 • zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
 • przeterminowanych leków

Punty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Do PSZOK oddajemy:

 • zużyte baterie i akumulatory
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe
 • zużyte opony
 • odpady budowlane i rozbiórkowe
 • drewno i surowce lakierowane
 • farby i chemikalia
 • żarówki i świetlówki

Przeterminowane leki oddajemy do apteki posiadającej odpowiedni do tego celu pojemnik.

Jeśli masz jakieś dodatkowe pytania odnośnie segregacji zapraszamy do napisania do nas korzystając z formularza w zakładce kontakt.