Rejestracja nowych wspólnot mieszkaniowych

Wspólnota powstaje z mocy prawa, po wyodrębnieniu i zbyciu pierwszego lokalu.  Jako jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej ma jednak obowiązek wystąpić do wojewódzkiego urzędu statystycznego o nadanie numeru identyfikacyjnego REGON. Zarząd wspólnoty powinien też wystąpić do urzędu skarbowego o nadanie numeru identyfikacji podatkowej NIP. Do funkcjonowania wspólnoty konieczne jest również założenie rachunku bankowego. Aby wspólnota działała prawidłowo należy podjąć szereg decyzji. Jesteśmy przygotowani do sprawnego przeprowadzenia Państwa przez etap powstania wspólnoty.  

 

  • rejestracja Wspólnoty i wystąpienie o NIP oraz REGON;
  • założenie konta bankowego;
  • przygotowanie uchwał i regulaminów;
  • organizacja komunikacji pomiędzy administratorem i mieszkańcami;
  • przygotowanie pakietu startowego z informacjami dla nowych mieszkańców.

kontakt

ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI
TOMASZ ŻBIKOWSKI

ul. Mrongowiusza 2
11-700 Mrągowo
e-mail: biuro@zbikowski.pl
tel. 89 506 5995