Nieruchomości komercyjne

Kluczowym zadaniem zarządcy nieruchomości komercyjnej jest ugruntowanie pozycji danego obiektu na lokalnym rynku, zbudowanie pozytywnego wizerunku oraz  przewagi konkurencyjnej przy optymalizacji kosztów związanych z jego eksploatacją .

W zakresie zarządzania nieruchomościami komercyjnymi zajmujemy się obsługą budynków zarówno o charakterze biurowym, usługowym jak i  handlowym.

  Obsługa najmu

  • marketing;
  • prowadzenie kalkulacji i ocena rynkowych stawek czynszu z uwzględnieniem konkurencyjnych nieruchomości;
  • przygotowanie rocznych budżetów w oparciu o analizę kosztów i potrzeb nieruchomości;
  • kontrola i nadzór nad prawidłowym wykonywaniem umów przez najemców;
  • rozliczanie kosztów utrzymania nieruchomości oraz dostarczanych mediów pomiędzy najemców;
  • prowadzenie windykacji.

  Bieżąca administracja

  • zawieranie  i  obsługa  umów  na  dostawę  mediów, utrzymanie czystości i innych wg potrzeb;
  • czuwanie nad należytym stanem porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynku  oraz  jego  otoczenia;
  • uczestnictwo w opracowaniu i wdrażaniu zabezpieczeń i ochrony nieruchomości;
  • określanie do ubezpieczenia możliwego ryzyka związanego z nieruchomością, doradztwo w zakresie właściwego zakresu i rodzaju ubezpieczenia oraz negocjowanie jego warunków;
  • obsługa spraw bieżących i  innych czynności stosownie do uzgodnień umownych.

  Obsługa techniczna i inwestycyjna

  • analiza  potrzeb  remontowych  oraz  kosztów  z  tym  związanych;
  • współpraca z bankami współfinansującymi zamierzone inwestycje;
  • przeprowadzanie  przetargów, zawieranie  umów  i  nadzór  nad remontami  nieruchomości;
  • prowadzenie  dokumentacji  określonej  przepisami  prawa  budowlanego  i dozoru  technicznego  dla  obiektów  i  urządzeń  technicznych;
  • zlecanie  i  nadzór  nad  przeprowadzaniem  okresowych  kontroli  stanu  technicznego  budynku  zgodnie  z  wymogami  Ustawy  Prawo  Budowlane;
  • zawieranie  i  obsługę  umów  na  wykonywanie  usług  kominiarskich, konserwacje  bieżące  i  usuwanie  skutków  awarii,  i innych  wg  potrzeb.

  kontakt

  ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI
  TOMASZ ŻBIKOWSKI

  ul. Mrongowiusza 2
  11-700 Mrągowo
  e-mail: biuro@zbikowski.pl
  tel. 89 506 5995